Slide 1

Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve ARGE Laboratuvarı Mikrobiyolojik Etkinlik Laboratuvarında MALDI-TOF MS (Matriks assisted lazerdesorption ionization time of flight mass spectrometry) cihazı ile doğru ve güvenilir mikroorganizma tanımlaması yapılmaktadır

Slide 1

Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve ARGE Laboratuvarı Mikrobiyolojik Etkinlik Laboratuvarında MALDI-TOF MS (Matriks assisted lazerdesorption ionization time of flight mass spectrometry) cihazı ile doğru ve güvenilir mikroorganizma tanımlaması yapılmaktadır

Slide 1

Taramalı Elektron Mikroskobu ile katı ve toz numunelerde yüzey görüntüleme analizlerinde hizmet vermekteyiz.

DUYURULAR28.01.201924.03.202013.12.201909.09.201904.03.201901.04.2019