VİZYONUMUZ

       Eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslar arası Üniversite, Teknopark ve AR-Ge Enstitüleri ile işbirliği içerisinde çalışarak  üniversite –sanayi projeleri ile ülkemizin geleceğe yönelik bilim ve ekonomi alanında milli politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar sağlamak ve daha üretken bir biyoteknoloji toplumu oluşturmaktır.