ANALİZ BAŞVURU KOŞULLARI
  • Analizlerin yapılabilmesi için analiz bedelinin yatırılarak dekontun laboratuvara teslim edilmiş/gönderilmiş olması gerekmektedir.
  • Analizlerin yapılabilmesi için "Online Başvuru Formu"nun eksizsiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
  • Ruhsata esas analizler için gönderilen ürünlerin etiket bilgilerinin eksiksiz ve firma onaylı olması, "Ürün Güvenlik Bilgi Formu" firma onaylı olması ve ayrıca ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hazırlanmış üst yazı ve tutanağı ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu üst yazısının fotokopisi
  • Aktif maddeye ait referans standart maddenin analiz sertifikasıyla laboratuvara teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Ruhsata esas analizler için Online başvuru formunda belirtilen miktar kadar mühürlü numune teslim edilmeli.
  • Analiz süresi giderilmesi olanaksız durumlar dışında "40 iş günü"dür. Bu süre öncesi telefonla her hangi bir bilgi verilmeyecektir.
  • Analiz sonuçları sadece başvuru esnasındaki yetkili kişilere elden veya kargo ile ödemeli gönderilir.
  • Raporların tamamının veya bir kısmının kopyalanması sadece Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü laboratuvarlarının yazılı onayı ile yapılabilir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü laboratuvarlarının yazılı izni olmadan amaç dışında kullanılamaz ve üniversite ismi etiket üzerine yazılamaz. Aksi tesbit edildiğinde Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün her türlü yasal başvuru ve talep hakkı saklıdır.