KADROMUZ - AKADEMİK
Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN

Bölüm Başkanı

Mikrobiyoloji, Kök Hücre ve Kanser Laboratuvarları

  fsahin@yeditepe.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÇULHA

Bölüm Başkan Yard.

Nanobiyoteknoloji Laboratuvarları

  mculha@yeditepe.edu.tr

Prof. Dr. Gamze TORUN KÖSE

Bölüm Başkan Yard.

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı

  gamzekose@yeditepe.edu.tr

Prof. Dr. Metin TURAN

Toprak Laboratuvarı

  metin.turan@yeditepe.edu.tr

Prof. Dr. Bayram YILMAZ

Deney Hayvanları Laboratuvarı

  byilmaz@yeditepe.edu.tr

Doç. Dr. Dilek TELCİ

Hücre Kültürü Laboratuvarı

  dilek.telci@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali Özhan AYTEKİN

Biyoproses Laboratuvarı

  ali.aytekin@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇİMEN

Proteomiks ve Hücre Kültürü Laboratuvarı

  huseyin.cimen@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Andrew HARVEY

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

  andrew.harvey@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fatih KOCABAŞ

Rejeneratif Biyoloji Araştırma Laboratuvarı

  fatihkocabas@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Emrah NİKEREL

Biyoproses Optimizasyon ve Süreç Geliştirme Laboratuvarı

  emrah.nikerel@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bahar SOĞUTMAZ ÖZDEMİR

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı

  bahar.sogutmaz@yeditepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk BAYRAK

Genetik Tanı Laboratuvarları

  ofbayrak@yeditepe.edu.tr