FAALİYET ALANI

       Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Biyosidal Ürün Değerlendirme Merkezi 31.12.2009 tarihli Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde bilimsel ve teknolojik alt yapısıyla fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik etkinlik, potens, toksikoloji, irritasyon, anti-viral, rodentsitlerin biyolojik etkinlikleri ile kısa, uzun ve ambalajı açılmış ürün stabilite testleri gibi ruhsata esas talep edilen tüm testleri 03.10.2009 tarihi itibarıyla yapmaya yetkilendirilen ve bu alanda geniş çapta hizmet veren kurumların başında gelmektedir.

           Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı’na ön başvurusunu tamamlayan firmalar elektronik ortamda kurumumuza başvurularını yapmaktadırlar. Daha sonra bu başvurular ürün tipi ve talep edilen analizlere göre değerlendirilerek mühürlü numune miktar ve gerekli belgeler bilgilerini içeren teklif firmaya iletilmektedir. Firma tarafından teklif kabul edildiği takdirde, ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden bir üst yazı ve tutanak ile birlikte mühürlü olarak gönderilen numuneler bölümümüz Biyosidal Ürün Değerlendirme Merkezi Numune Kabul Birimi tarafından imza karşılığında teslim alınmaktadır. Teslim alınan numuneler talep edilen testlere göre ilgili laboratuvarlara sevk edilmek üzere ilgili İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün üst yazı sayısı ve tarihi ile kaydedilerek depolanır. Analiz zamanı gelen numuneler ilgili laboratuvara orijinal ambalajında sevk edilir. Mevzuata uygun şekilde ulusal ve uluslararası test metotlarına bağlı olarak analiz edilir. Sonuçlar, konusunda uzman bilim insanları tarafından değerlendirilir. Mevzuat limiti çerçevesinde uygun çıkan sonuçlar raporlama sürecine alınır ve üç nüsha halinde raporlanır. Raporlardan biri ilgili firmaya, biri THSK’ya biri de arşivlenmek üzere bölümümüzde kayıt altına alınır.

         Biyosidal Ürün Değerlendirme Merkezimiz 2009 yılından günümüze donanımlı altyapısı ve uzman personeli ile yaklaşık 750 farklı ürünün ruhsatlandırma aşamasında talep edilen testleri başarı ile tamamlamıştır.

        Yeditepe Üniversitesi Biyosidal Ar-Ge ve Analiz Laboratuvarlarımız uygun donanımlı, profesyonel kadrosu ve yönetim sistemi ile kaliteli ve müşteri memnuniyetini gözeten Ar-Ge ve Analiz hizmetleri vermektedir. Analizlerimizde hızlı, doğru ve güvenilir hizmet vermek için ulusal/uluslar arası valide edilmiş metotlar kullanılmaktadır.