DUYURULAR
28.01.2019 - 22.06.2015 tarih ve 2015.5716.5102 sayılı olur ile yayımlanan "Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları" yürürlükten kaldırılmış; yerine 28.01.2019 tarih ve 19020089-704.99-519 sayılı olur ile "Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat" yayımlanmıştır. Talimatın linkine ulaşmak için tıklayınız.

Yeni talimata;

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/haberler/Biyosidal_Urun_Analiz_Laboratuvarlarinin_Calisma_Usul_ve_Esaslari_/analiz.pdf adresinden erişim sağlayabilirsiniz.