DUYURULAR
24.03.2020 - TİP 1 VE TİP 19 BİYOSİDAL ÜRÜNLERE YÖNELİK GEÇİCİ RUHSAT BAŞVURULARINDA

TİP 1 VE TİP 19 BİYOSİDAL ÜRÜNLERE YÖNELİK GEÇİCİ RUHSAT BAŞVURULARINDA

* covıd-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önünde bulundurularak ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi adına ve söz konusu durumdan ötürü mevzuatta belirtilen şartlara haiz laboratuvara erişimin sağlanamayacağı düşünülerek; biyosidal ürün geçici ruhsat başvurularında biyosidal ürün için yapılacak olan fiziko-kimyasal testler,  etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon testleri için TEST YÖNTEMİNDE AKREDİTASYON ŞARTI/GLP KOŞULU ARANMAMAKTADIR.

TİP 1 VE TİP 19 BİYOSİDAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ  FİZİKSEL, KİMYASAL, ETKİNLİK, HIZLANDIRILMIŞ STABİLİTE VE İRRİTASYON TESTİ LABORATUVARLARIMIZDA  YAPILMAKTADIR.