DUYURULAR
13.12.2019 - Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve ARGE Laboratuvarı Mikrobiyolojik Etkinlik Laboratuvarında MALDI-TOF MS (Matriks assisted lazerdesorption ionization time of flight mass spectrometry) cihazı ile doğru ve güvenilir mikroorganizma tanımlaması yapılmaktadır.