LABORATUVARLARIMIZ -> BİYOSİDAL LABORATUVARLARI
MİKROBİYAL ETKİNLİK LABORATUVARI

31.12.2009 tarihli "Biyosidal Ürün Yönetmeliği" ve "Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları" çerçevesinde;

 • İnsan ve veteriner hijyenine yönelik ürünler,
 • Kişisel, medikal ve  umumi alanlarda kullanılan ürünler,
 • Gıda ve yem alanlarında kullanılan ürünler,
 • İçme ve havuz suyu ürünleri,
 • Konserve koruyucu ürünleri,
 • Film koruyucu,
 • Ahşap koruyucu
 • Duvarcılık koruyucu
 • Sıvı metal işleme koruyucu ürünle
 • Sıvı soğutucu ve arıtma sistem ürünleri
 • Slimicid ürünler
 • Elyaf, deri, lastik ve polimer bazlı ürünler

gibi biyosidal ürünlerin ruhsatı esas talep edilen biyolojik etkinlik analizleri kapsamında bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz.


ANTİ-VİRAL ETKİNLİK LABORATUVARI

31.12.2009 tarihli "Biyosidal Ürün Yönetmeliği" ve "Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları" çerçevesinde insan ve veteriner hijyenine yönelik ürünler, kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan ürünler, gıda ve yem alanlarında kullanılan ürünler, içme ve havuz suyu ürünleri, gibi biyosidal ürünlerin ruhsatı esas talep edilen

 • Human Herpes Virus Tip 1 ve 2 (HSV-1 VE HSV-2)
 • Human Adenovirus Tip 5
 • Human Poliovirus Tip 1
 • Influenza B Virus
 • Influenza A Virus (H1N1 VE H3N2)
 • Humna Rotavirus
 • Murine norovirus
 • Bovine Parvovirus
 • Bovine entreovirus Tip 1
 • Bakteriyofaj

gibi insana ve hayvana patojen virüslerin anti-viral etkinlik analizleri kapsamında bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz.


FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

31.12.2009 tarihli "Biyosidal Ürün Yönetmeliği" ve "Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları" çerçevesinde tüm biyosidal ürün gruplarında ruhsatı esas talep edilen;

 • Dansitometre ile dijital yoğunluk ölçümü
 • Viskozimetre ile jel formülasyonundaki ürünlerin 0-2000000cP aralığında ölçümü
 • pH metre ile ürünün asidik ve bazik karakterizasyonlarının belirlenmesi
 • Pestisitlerin (rodentisit, insektisit, akarisit, kovucu ve çekiciler) kalıcı köpüklenme, emülsiyon stabilitesi, akışkanlık, spontan dağılım, ıslanabilirlik, süspansiyon kabiliyeti, partikül büyüklüğü, tozlanabilirlik, aşınma direnci, ıslak elek testleri

gibi fiziksel analizler kapsamında bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz.


ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI

31.12.2009 tarihli "Biyosidal Ürün Yönetmeliği" ve "Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları" çerçevesinde biyositlerin kullanıldığı veya kullanılmadığı çeşitli kozmetik ve endüstriyel temizlik malzemeleri, dezenfektanlar, sanayi ve ev tipi boyalar, bazı haşere ve hayvanlarda kullanılan kovucu ya da öldürücü ev veya endüstriyel kullanımlı malzemeler, bazı alkoller ve uçucu organik bileşikler, ilaç aktifli biyosidal ürünlerin ruhsatı esas talep edilen kimyasal içerik ve miktar tayin analizleri kapsamında bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz.

 • HPLC ve UPLC, LC/MSMS (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ve Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi) Cihazı; Uçucu olmayan biyosit içeren ürünlerde aktif içerik, kozmetik ve endüstriyel ürünler, ilaç aktifi içeren preparatlar, dezenfektanlar ile haşere kovucu ve öldürücü ürünlerdeki organik madde analizleri ve miktar tayinleri
 • GC, GC/MSMS (Gaz Kromatografisi ve Gaz Kromatografisi/Kütle Spektroskopisi) Uçucu olan bitki ekstraktları, haşere kovucu ve öldürücü ürünlerdeki uçucu organik maddeler, bazı alkol analizleri ve miktar tayinleri
 • ICP, ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma ve İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) Pek çok katı ve sıvı örnekte çok sayıda elementin düşük ve yüksek konsantrasyonda miktar tayini (su, atık su, toprak, maden, cevher, boya, alaşım, değerli metaller vb.)

Ayrıca;

 • Kısa süreli
 • Uzun süreli
 • Açılmış Ürün

stabilite testleri "Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları" ve ürünlerdeki aktif madde ve formulasyon şekli dikkate alınarak test edilmektedir.


VOLÜMETRİK ANALİZ LABORATUVARI

31.12.2009 tarihli "Biyosidal Ürün Yönetmeliği" aktif madde listesinde yer alan;

 • Sodyum hipoklorit,
 • Aktif klor,
 • Hidrojen peroksit,
 • Perasetik asit,
 • Kuarterner amonyum bileşikleri,
 • Gluteraldehit,
 • Asetik asit,
 • İyot,
 • Formaldehit,
 • Klordioksit,
 • Aktif oksijen,
 • Sodyum hipoklorit
 • Total sodyum klorür
 • Klorür iyonu
 • Polikuat
 • Polihekzametilen biguanid
 • Klorkrezol
 • Fenol

gibi aktif maddelerin hizmet-içi geliştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan ulusal metotlar kullanılarak bilimsel ve teknolojik altyapımızla hizmet vermekteyiz.
Ayrıca;

 • Kısa süreli
 • Uzun süreli
 • Açılmış Ürün

stabilite testleri "Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları" ve ürünlerdeki aktif madde ve formulasyon şekli dikkate alınarak test edilmektedir.


DENEY HAYVANLARI LABORATUVARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 2007 yılında kuruluş izni alan laboratuvarımız 2009 yılı itibariyle Biyosidal Ürün Değerlendirme Merkezi kapsamında faaliyet göstermektedir. Gerçekleştirilen analizler;

 • Kimyasalların ve Biyosidal Ürünlerin İrritasyon Analizleri
 • Rodentisit Yemleme Biyolojik Etkinlik Deneyleri